| 187 |


Added by inekehello
in

staan in freeze.. witheet staan in crisis hete vuren ..gasprijs hete vuren ..boodschappen de kachel brandt op een laag pitje kosten voor levensonderhoud laaien op Ze staat voor hete vuren creativiteit wakkert aan vuur laait op een smeulend begin van creativiteit warmte tegemoet Maart 2023 Ineke Hello

|

Meer van dezelfde maker

Ze