| 305 |


Added by doubleeye
in

Phoenix (ook wel Fenix of de Vuurvogel) is een 2 dimensionaal werk dat is uitgevoerd in glasemaille op koper. De techniek die is gebruikt is ingelegd draadwerk in glas (ook wel cloisonnë genoemd). Het glasemaille wordt bij + 800 graden Celsius op het metaal gebrand. De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Hij zal dan boven in een boom van kruiden een nest maken en daarin verbranden. Door de geur van de kruiden zal hij opnieuw geboren worden. In de Chinese cultuur staat het dier voor het vrouwelijke geslacht op de wereld. Het christelijk geloof zag in de feniks het symbool van de herrijzenis.

|

Meer van dezelfde maker

Phoenix