| 335 |


Added by annapaul-34
in

Oorlog en geweld maakt veel onschuldige slachtoffers. Slachtoffers vallen niet alleen op het slagveld maar door geweld en vuur worden wijken en infrastructuur ontwricht. De verschrikkingen van oorlog en vernietiging van sociale infrastructuur bestaat nog steeds ondanks overleg om vrede totstand te brengen. Maar mensen tonen steeds weer veerkracht als basis voor herstel en wederopbouw.

|

Meer van dezelfde maker

Vernietigend Vuur