| 456 |

door remvandenbosch
in

Een fotografische serie gebaseerd op de inheemse Keltisch-Romeinse beschermgodin die rond de tweede en derde eeuw werd vereerd bij de monding van de Schelde.

|

Meer van dezelfde maker

Jolie

RemvandenBosch

Toelichting op werk en beroepspraktijk: inhoudelijke en artistieke uitgangspunten – De grenzen van kunst, fotografie en sociale normen

 Mijn naam is Rem van den Bosch. Ik ben beeldend kunstenaar/fotograaf met een oprechte wens: dat mensen zich niet anders zouden hoeven voordoen dan wie ze in werkelijkheid zijn. Ik probeer mensen zo in beeld te brengen dat hun eigenheid en hun kracht zichtbaar zijn. Menselijke relaties en menselijke interacties fascineren mij, met name als er machtsverhoudingen spelen. Als er sociaal wenselijk gedrag of een facade wordt afgedwongen. Bepaalde gevoelens, gedragingen en uiterlijkheden worden door een groep of door de samenleving bestempeld als ongepast, waardoor je niet bij je essentie kunt blijven en je je ‘zelf’ moet ontkennen. Dan ontstaat een druk die in sommige gevallen wordt gevoeld en ervaren als 'zelfverlies'. Mensen internaliseren die druk of gaan er juist mee in gevecht. En gaan dan grenzen over, waarbij ze soms niet meer terug kunnen. We worden de hele dag gebombardeerd met duizenden beelden. Die ons beïnvloeden over ‘hoe we zouden moeten zijn’. We zijn vrijwel elk moment van de dag wel ergens in beeld, op surveillancecamera’s of vastgelegd via de camera van mobiele telefoons. Maar enorme aantallen mensen hebben toch het gevoel niet werkelijk gezien te worden, met eenzaamheid en depressie tot gevolg. Daarom vecht ik terug, door het maken van eigen beeld. Zo maakte ik portretten van 365 naakte vrouwen in alle leeftijden en lichaamsvormen voor mijn project A Muse A Day. Vrouwen die zich niet willen verstoppen, die niet passief achterover wilden liggen om een beetje mooi te zijn: krachtige verhalen met een eigen agenda en verhaal. Elke dag van het jaar 2015, zonder studio, zonder visagie. Met dit soort grootschalige kunstprojecten test ik mezelf als kunstenaar. Ik zie mezelf als een eigenwijs beeldend kunstenaar en werk aan diverse projecten tegelijk (wellicht is dat mijn ADHD) om mensen dichter tot elkaar te brengen. 
Ik wil verrassende, dynamische en contrastrijke series te maken en schuw daarbij het experiment niet. Ik vind het boeiend om meerdere invalshoeken te benutten vanuit één concept: ‘echt naakt zijn’ bijvoorbeeld, zowel vanuit de vrouw (A Muse A Day), de man (MALE), lichaamshaar (HAIR) als via een zijproject met performance art (Eros & Thanatos). Het maakproces is bij mij ook letterlijk open en bloot, transparant: ik laat op social media en in workshops zien hoe ik te werk ga en laat geregeld beslismomenten over aan mijn publiek. Zo portretteerde ik meer dan 1500 mensen voor Beroemd in Zeeland en werd Nieuw Zeeuws Meisje een verkiezing. Ik wil werk maken vanuit mijn voortdurende zoektocht naar manieren om kunst te delen met mensen, om te vertellen over de realiteit van de artistieke praktijk. Activatie van het publiek is daarbij één van de mogelijkheden en daarvoor is soms een aanpassing van de codes en de spelregels nodig, of moeten de grenzen van het artistieke speelveld bevraagd of verlegd worden. Soms letterlijk buiten de muren van kunstinstellingen, maar juist in ontmoetingscentra, bij mensen thuis. Ontmoeten, praten, onderzoeken en experimenteren, en daarbij aansprekend beeld maken. Daar leef ik voor.