| 396 |

door pierretteschoon
in

De botter is een oud Nederlands type vissersvaartuig, hét vissersschip op de voormalige Zuiderzee....

|

Meer van dezelfde maker

Botter 1

PierretteSchoon

Maakt vooral gewassen inkt tekeningen waarin leegte, verlatenheid en eenvoud een terugkerend thema is.